Activiteiten

Rioleringswerken

Rioleringswerken

Rioleringswerken

Aanleg, herstel of vernieuwen van rioleringen is onze specialiteit.

Waarom uw rioleringen belangrijk zijn

Grote werken in de straat? Dat is het moment om uw rioleringen te vernieuwen, of om regen- en afvalwater te scheiden! Dit laatste is net iets waar BVG BVBA zich in specialiseert.

Of u nu een nieuwe riolering wenst aan te leggen, een volledige vernieuwing nodig hebt, een kleine aanpassing wenst of herstellingen nodig hebt: BVG BVBA kan u helpen met al uw rioleringen , van de kleinste wijziging tot fundamentele aanpassingen.

We kunnen u zowel helpen bij nieuwbouw als renovaties. Rioleringswerken in een kruipkelder of kelder is voor ons ook geen probleem, wij kunnen zelf de boorwerken uitvoeren door muren of balken indien nodig.

Herstellen van rioleringen

Correct werkende rioleringen zijn belangrijk om onaangename geurtjes en verstoppingen te voorkomen. Daarom is het beter voorkomen dan genezen. Schade kan er immers komen door verschillende oorzaken, gaande van doorgroeiende wortels, het springen van de leiding door vorst, verouderde leidingen, tot zelf aangebrachte schade bij bijvoorbeeld grondwerken. BVG BVBA staat u bij vanaf het opsporen van het probleem tot en met het herstellen ervan.

Nieuwe rioleringen

Ook voor nieuwe rioleringen kunt u bij BVG BVBA terecht: of het nu voor gescheiden leidingen is voor de afvoer van afval- en regenwater, een bijkomend toilet of gewoon de huisaansluiting op het bestaande rioleringsnetwerk: voor alle nieuwe rioleringswerken kunt u op BVG BVBA rekenen.

Wij kunnen u ook helpen met de aanleg van putten en deksels: voor regenputten, infiltratieputten, septische putten en bezinkputten.

Contacteer ons vandaag nog, zodat we samen naar oplossingen kunnen zoeken voor uw rioleringsproblemen!


Rioleringswerken
Rioleringswerken
Rioleringswerken
Rioleringswerken
Rioleringswerken
Rioleringswerken
Rioleringswerken
Rioleringswerken
Rioleringswerken
RioleringswerkenAfval- & regenwater

Op zoek naar een specialist voor het scheiden van uw regen- en afvalwater? Contacteer ons vandaag nog!

Scheiden van het regen en afval water. Voor nieuwbouwwoningen is een gescheiden afvoer verplicht.

Bij renovatie of heraanleg van de riool in uw straat, zult u dus verplicht worden om uw regenwater af te koppelen, zodat het niet meer samen met het afvalwater in de afvalwaterriool terechtkomt. Bij elke ingreep aan uw woning, of wanneer u de tuin/oprit opnieuw aanlegt, bekijkt u daarom best of u het regen- en afvalwater kan scheiden. Zo voorkomt u bijkomende kosten in de toekomst.

Het regenwater dat terechtkomt op je dak kan je hergebruiken voor de toiletspoeling, de wasmachine, de buitenkraan of om te poetsen. Zo bespaar je ook op je waterfactuur. Het regenwater van verharde oppervlakten zoals een terras of oprit, laat je bij voorkeur ter plaatse infiltreren. Een goede zaak voor het milieu, want zo vul je de grondwatertafel terug aan.

Wat wil dit scheiden nu zeggen?

  • het afvalwater apart lozen in de riolering
  • en het regenwater afkoppelen van de riolering
Als het niet mogelijk is om het regenwater te hergebruiken, te laten infiltreren in de grond of tijdelijk op te slaan, mag het ook geloosd worden in de regenwaterafvoer van het gescheiden rioleringsstelsel.

Het komt erop neer dat alle afvalafvoerbuizen samenkomen en op één buis naar de rooilijn komen. En indien nodig kan er een tweede buis gelegd worden naar de rooilijn voor het regenwater.

Is de riolering nog niet gescheiden, dan wordt de buis die voorheen diende om gezamenlijk regen- en afvalwater af te voeren, meestal behouden. Afhankelijk van de situatie worden alle regen- of afvalwaterpunten afgekoppeld en dienen we maar één buis te leggen. De oorspronkelijke buis dient dan als één afvoerlijn, de nieuwe buis voor de andere afvoer.

Het afvalwater vertrekt richting rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) waar het wordt gezuiverd. Het regenwater wordt ter plaatse geïnfiltreerd of naar grachten en waterlopen afgevoerd.


Regenwater hoort niet thuis in de riolering

Schoon water dat op de riolering zit, verdunt het afvalwater dat op de zuiveringsinstallaties toekomt. Daardoor vermindert het rendement van het waterzuiveringsproces. Al dat water transporteren via de riool, kost ook bijzonder veel energie. Daar hangt vanzelfsprekend een prijskaartje aan vast, zowel ecologisch als economisch. Als een riool zich helemaal opvult met regenwater, kan er ook water op straat komen te staan. Door het bijkomende debiet gaan bovendien de overstorten op het rioleringsstelsel vaker werken. Zo komt er sneller ongezuiverd water in onze waterlopen terecht. Allemaal redenen om regenwater zoveel mogelijk te scheiden van huishoudelijk afvalwater.

Dit scheiden/afkoppelen is iets waar wij in gespecialiseerd zijn. Elk gebouw/woning is een andere situatie, welke altijd op voorhand bekeken en besproken moet worden om een zo min mogelijk aan kosten en schade te hebben. Voor ons is het ook geen probleem om in kelders of kruipkelders te werken.

Doordat er meestal graaf/grondwerken dienen uitgevoerd te worden, is het belangrijk om samen op voorhand goede afspraken te maken, over waar en hoe deze best uitgevoerd worden. Dit wordt na het plaatsen van de riolering allemaal terug hersteld in de oorspronkelijke staat zo goed als mogelijk. Terug plaatsen van bestrating zoals klinkers hoort hier ook bij.