Op zoek naar een specialist voor het scheiden van
uw regen- en afvalwater?
Contacteer ons vandaag nog!

Scheiden van het regen en afval water.
Voor nieuwbouwwoningen is een gescheiden afvoer verplicht.

Bij renovatie of heraanleg van de riool in uw straat, zult u dus verplicht worden om uw regenwater af te koppelen, zodat het niet meer samen met het afvalwater in de afvalwaterriool terechtkomt. Bij elke ingreep aan uw woning, of wanneer u de tuin/oprit opnieuw aanlegt, bekijkt u daarom best of u het regen- en afvalwater kan scheiden. Zo voorkomt u bijkomende kosten in de toekomst.

Het regenwater dat terechtkomt op je dak kan je hergebruiken voor de toiletspoeling, de wasmachine, de buitenkraan of om te poetsen. Zo bespaar je ook op je waterfactuur. Het regenwater van verharde oppervlakten zoals een terras of oprit, laat je bij voorkeur ter plaatse infiltreren. Een goede zaak voor het milieu, want zo vul je de grondwatertafel terug aan.

Wat wil dit scheiden nu zeggen?

het afvalwater apart lozen in de riolering

en het regenwater afkoppelen van de riolering.

Als het niet mogelijk is om het regenwater te       hergebruiken, te laten infiltreren in de grond of tijdelijk op te slaan, mag het ook geloosd worden in de regenwaterafvoer van het gescheiden rioleringsstelsel.

Het komt erop neer dat alle afvalafvoerbuizen samenkomen en op één buis naar de rooilijn komen. En indien nodig kan er een tweede buis gelegd worden naar de rooilijn voor het regenwater. 

Is de riolering nog niet gescheiden, dan wordt de buis die voorheen diende om gezamenlijk regen- en afvalwater af te voeren, meestal behouden. Afhankelijk van de situatie worden alle regen- of afvalwaterpunten afgekoppeld en dienen we maar één buis te leggen. De oorspronkelijke buis dient dan als één afvoerlijn, de nieuwe buis voor de andere afvoer.

Het afvalwater vertrekt richting rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) waar het wordt gezuiverd. Het regenwater wordt ter plaatse geïnfiltreerd of naar grachten en waterlopen afgevoerd.

Regenwater hoort niet thuis in de riolering.

Schoon water dat op de riolering zit, verdunt het afvalwater dat op de zuiveringsinstallaties toekomt. Daardoor vermindert het rendement van het waterzuiveringsproces. Al dat water transporteren via de riool, kost ook bijzonder veel energie. Daar hangt vanzelfsprekend een prijskaartje aan vast, zowel ecologisch als economisch. Als een riool zich helemaal opvult met regenwater, kan er ook water op straat komen te staan. Door het bijkomende debiet gaan bovendien de overstorten op het rioleringsstelsel vaker werken. Zo komt er sneller ongezuiverd water in onze waterlopen terecht. Allemaal redenen om regenwater zoveel mogelijk te scheiden van huishoudelijk afvalwater.

Dit scheiden/afkoppelen is iets waar wij in gespecialiseerd zijn. Elk gebouw/woning is een andere situatie, welke altijd op voorhand bekeken en besproken moet worden om een zo min mogelijk aan kosten en schade te hebben. Voor ons is het ook geen probleem om in kelders of kruipkelders te werken.
Doordat er meestal graaf/grondwerken dienen uitgevoerd te worden, is het belangrijk om samen op voorhand goede afspraken te maken, over waar en hoe deze best uitgevoerd worden. Dit wordt na het plaatsen van de riolering allemaal terug hersteld in de oorspronkelijke staat zo goed als mogelijk. Terug plaatsen van bestrating zoals klinkers hoort hier ook bij.

Contacteer ons vandaag nog, zodat we samen naar oplossingen kunnen zoeken!